Kontakt

DJEČJI VRTIĆ ISKRICA

Centralni objekt:
Kruge 3, Zagreb

Tel: 01/ 61 56 955
Tel/fax: 01/ 61 85 376
e-mail: vrtic.iskrica@zagreb.hr


Područni objekt:
Trg kardinala Franje Šepera 6, Zagreb 

Tel: 01/ 61 57 832


Ravnateljica: Vesna Stojanović-Hauzer, v.d.
Tel/fax: 01/ 61 13 798
e-mail: ravnateljica.dviskrica@gmail.com


Tajnica: Martina Vuk Škrapec
Tel: 01/ 61 56 955
Tel/fax: 01/ 61 85 376
e-mail: tajnik.dviskrica@gmail.com

Računovodstvo:
e-mail: racunovodstvo.iskrica@gmail.com
Voditeljica računovodstva: Ana Radišić

Administrativno rač. dj.: Nives Užarević (Kristina Šimić)
 


Pedagog: Željka Horvatić
e-mail: pedagog.iskrica@gmail.com
Psiholog: Jasna Cvetković Lay
e-mail: psihologinja.dviskrica@gmail.com
Defektolog-rehabilitator: Marija Jelović
e-mail: rehabilitator.dviskrica@gmail.com
Zdravstveni voditelj: 
Anamarija Galić, bacc. med. techn.
e-mail: iskrica.zd.voditelj@gmail.com


Ekonom: Marija Božić
e-mail: ekonom.dv.iskrica@gmail.com

Domari: Miroslav Vunić, Kristijan Koren
e-mail: domar.iskrica@gmail.com

 
Ispiši stranicu