Pravni kutak

Dječji vrtić Iskrica je javna ustanova koja se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, a čiji je osnivač Grad Zagreb.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića. Vrtićem upravlja Upravno vijeće od 5 članova, koje se bira i imenuje na način propisan Statutom.
Djelokrug ovlasti ravnatelja i Upravnog vijeća također je detaljno propisan Statutom.
Odluke Upravnog vijeća donose se na sjednicama natpolovičnom većinom glasova svih članova i to ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova vijeća.
Rad Upravnog vijeća je javan.
Dječji vrtić Iskrica (Kruge 3, 10000 Zagreb) upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080237428
Žiro račun otvoren je kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, broj: 2402006-1100906910
IBAN: HR8924020061100906910
Ustanovu zastupa pojedinačno i samostalno ravnateljica: Nataša Vidović, mag.praesc.educ.
 
 


Ispiši stranicu