Erasmus+ KA1 projekt "Inspire, encourage, teach", 2022.-2023.

Kratkoročni projekti za individualno usavršavanje osoblja u odgoju i općem obrazovanju (KA122 projekt)
U sklopu trajanja projekta od 18 mjeseci, obuhvaćeno je 7 odgojitelja koji su polazili strukturirane tečajeve u inozemstvu, te aktivnost praćenja rada (job shadowing), sveukupno 12 mobilnosti aktivnosti.
Ciljevi projekta:
1.Naučiti nove metode i tehnike koje možemo implementirati u kurikulum učenja na otvorenom kako bismo kreirali poticajno i pozivajuće okruženje za djecu predškolske dobi
2. Naučiti nove i inovativne metode koje možemo implementirati u kurikulum za rano učenje engleskog jezika kroz kreativne, osjetilne i smislene aktivnosti, te korištenje digitalnih alata i CLIL metode

1. Strukturirani tečaj Smart teachers play more outdoors – Reykjavik, Island - kolovoz 2022.
Sudionici 4 odgojiteljice, trajanje tečaja 7 dana
Upoznavanje i učenje o Islandskoj metodi Smart teachers play more kroz razne radionice namjenjene odgojiteljima i učiteljima nižih razreda OŠ, te razmjena dobre prakse sa kolegama iz 14 europskih zemalja. Tema tečaja bila je kombiniranje akademskih predmeta i učenje jezika sa naglaskom na igru/aktivnosti na otvorenom i mindfulness aktivnosti, a u svrhu optimiziranja učenja

     



    



2. Strukturirani tečaj Inspiring young language learners – Reykjavik, Island - ožujak 2023.
Sudionice 3 odgojiteljice, trajanje tečaja 7 dana
Tečaj je dio Smart teachers play more metode, a koncipiran je kroz razne radionice na temu kreativnost u učenju stranih jezika, te  kako poboljšati motivaciju djece koristeći zabavne projekte i multimodalne tehnike. U sklopu tečaja sudionici iz 19 zemalja imali su priliku razmjeniti primjere dobre prakse, te stvoriti nove kontakte i planove za buduće suradnje unutar Erasmus+ projekata.


   

     


 
3. Aktivnost praćenja rada u vrtiću Eikefjord Barnehage u Norveškoj u trajanju od dva tjedna.- travanj 2023.
Sudionice aktivnosti praćenja rada (job shadowing) su bile dvije odgojiteljice iz Hrvatske i dvije iz Sjeverne Irske sa ciljem učenja novih metoda i tehnika outdoor learning i implementacije naučenoga u kurikulum svojih matičnih ustanova. Partnerski vrtić iz Norveške ima bogato iskustvo posebice u učenju na otvorenom i cjelodnevnom boravku na zraku, te su spremni podjeliti svoja znanja i iskustva sa kolegama iz Europe. U dva tjedna boravka u vrtiću Eikefjord imali smo priliku boraviti u skupinama raznih dobi, vidjeti kako provode dan i na čemu je naglasak u kurikulumu cjelodnevnog boravka na zraku. Također imali smo prilike vidjeti kako koriste svoje okruženje (šuma, potok, more, planina), koje su procjene rizika i kako funkcionira raspodjela zaduženja, te planiranja i refleksije odgojitelja. Također upoznali smo se sa norveškim odgojno obrazovnim sustavom i njegovim specifičnostima, te smo zajedno sa kolegicama iz Sjeverne Irske, te kolegama iz Norveške svakodnevno imali osvrte na viđeno, te smo razmjenjivali utiske kako je to u našim zemljama u odnosu na viđeno ovdje. Pod mentorstvom kolega iz Norveške sudjelovali smo u raznim aktivnostima sa djecom: odlascima u šumu, odlasku na more vrtićkim brodom na pecanje, uzgajanje vlastite hrane, pripremi hrane na vatri, odlasku u obližnje radnje (mehaničar), radu djece sa raznim alatima (bušilice, odvijači, škare za rezanje živice i sl), pripremi hrane zajedno sa djecom i sl. Naglasak u ovom vrtiću je na krupnoj motorici, neovisnosti te socijalnim i emocionalnim vještinama, a akademske vještine doći će kasnije kada krenu u školu. Drugačiji pristup učenju djece rane i predškolske dobi otvorio je nove spoznaje i unio promjene u naša razmišljanja, planiranja i provedbu poticajnog vanjskog okruženja za učenje u našem vrtiću.

 
     

          

          




 
4. Strukturirani tečaj English Matters -  Dublin, Irska – srpanj 2023.
Sudionici, 3 odgojiteljice, voditeljice programa ranog učenje engleskog jezika
Tema tečaja je naučiti aspekte pristupa integriranom učenju jezika i sadržaja (CLIL). Praksa i ključni koncepti bit će uklopljeni u dinamičnu metodologiju.





 

Ispiši stranicu