Dokumenti tajništvo

Propisi

Godišnji plan i program

Procedure/Planovi


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti.
Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskratiti određenu informaciju.
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka ((EU) 2016/679) uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.
JAVNA NABAVA

Na temelju članka 13., stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) obavještavamo da članovi Upravnog vijeća i ravnateljica Dječjeg vrtića Iskrica, Kruge 3, Zagreb, niti s njima povezane osobe, ne obavljaju upravljačke poslove niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu, bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Iskrica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. navedenog Zakona.

NABAVA MLIJEKA I MESA


SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ISKRICA

Predstavnica radnika:  Silvana Gudlin
Predstavnica roditelja: Mia Svilar Vranešić
Predstavnici Osnivača: Helena Majer, Martina Burazer, Juraj Jerin


Pozivi, obavijesti o zaključcima i službenim dokumentima: 
     


Ispiši stranicu