Upravno vijeće

SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ISKRICA

Predstavnica radnika:  Silvana Gudlin
Predstavnica roditelja: Mia Svilar Vranešić
Predstavnici Osnivača: Helena Majer, Martina Burazer, Juraj Jerin


Pozivi, obavijesti o zaključcima i službenim dokumentima:Ispiši stranicu