UPISI 2020./2021.

UPISI DJECE U VRTIĆ 2020.-2021.
 
Poštovani roditelji,

ove godine po prvi puta će se upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, provoditi na daljinu odnosno elektroničkim putem.

Svi detalji o samom upisu i svemu potrebnom nalazi se na linku ispod.


OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
 

ZAHTJEVI ZA UPIS zaprimaju se od 25.05.-05.06.2020. elektroničkom prijavom putem ePisarnice na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb.
TEHNIČKA PODRŠKA osigurana je na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr

REZULTATI UPISA biti će objavljeni na oglasnoj ploči u prostoru vrtića, kao i na mrežnoj stranici vrtića
15.06.2020. g.
MOŽEBITNA ŽALBA podnosi se do 30.06.2020. g. Upravnom vijeću Vrtića.


Potrebna dokumentacija uz Zahtjev za upis (popunjen i potpisan) skenirana/fotografirana (elektronička dostava):
1. Rodni list/izvadak iz matice rođenih/potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam - putem nadležnog Gradskog ureda -  provjeriti podatke o prebivalištu djeteta
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
5. Ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis

S obzirom na epidemiološku situaciju, inicijalni razgovor roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom vrtića provest će se (uz poštovanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim procijeni da je to neophodno. 
Kroz razgovor stječemo potpuniju sliku o dosadašnjim navikama, ritmu života i razvoju djeteta u obitelji prije polaska u jaslice/vrtić. Na razgovor sa stručnim suradnikom treba doći s djetetom u dogovoreno vrijeme.Prije sklapanja ugovora roditelj je obvezan vrtiću dostaviti:

  • potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
  • presliku zdravstvene knjižice
  • presliku kartice cijepljenja
  • postojeću medicinsku dokumentaciju (ukoliko je dijete posjeduje)


Za novoprimljenu djecu organizirati će se roditeljski sastanak gdje roditelji dobivaju potrebne informacije (o svojim pravima i obvezama, o prilagodbi djeteta itd.).
* PRVI
RODITELJSKI SASTANAK za novoupisanu djecu - xxxx (dvorana DV Iskrica, Kruge 3). Dovoljan je dolazak jednog roditelja, bez djece.


 Od 01.09.2020. g. djeca polaze u našu odgojnu ustanovu.
 

Obavijesti i dokumentacija:


ODREĐIVANJE CIJENE VRTIĆA

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu + Izjave (za izračun cijene za 2020. g.)
  • Obavijest o pravu na olakšice - sudjelovanje u cijeni redovnog programa predškolskog odgoja za 2020. g.

Ispiši stranicu