UPISI 2022./2023.

10.06.2022.

REZULTATI UPISA 2022.-2023. - u 15 sati


*Molimo roditelje čija su djeca primljena u vrtić, da se ukoliko odustanu od upisa obavezno jave u vrtić!


08.06.2022.

IZMJENA OBAVIJESTI O UPISU - vezano za rok objave rezultata i žalbeni rok


UPISI DJECE U VRTIĆ 2022.-2023.

Poštovani roditelji,

upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, provode se isključivo elektroničkim putem/elektroničkom prijavom.

Za eletroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

 * NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav

 * adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani


Svi detalji o samom upisu i svemu potrebnom nalazi se na linku ispod.


OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (link)
 

ZAHTJEVI ZA UPIS podnose se od 11.-24.05.2022. isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge na poveznici e-VRTIĆI koja je aktivna od 11.05.2022. g.

TEHNIČKA PODRŠKA osigurana je na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr
REZULTATI UPISA biti će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnoj ploči u prostoru vrtića i na mrežnoj stranici vrtića 08.06.2022. g. - IZMJENA - 10.06.2022. g. (u 15 sati)
MOŽEBITNA ŽALBA podnosi se do 23.06.2022. g. Upravnom vijeću vrtića. - IZMJENA - 27.06.2022. g.

Potrebna dokumentacija uz Zahtjev za upis (popunjen i potpisan) skenirana/fotografirana (elektronička dostava):
1. Rodni list/izvadak iz matice rođenih/potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam - putem nadležnog gradskog ureda - provjeriti podatke o prebivalištu djeteta
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja (obostrane)
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
5. Ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis

Dio upisa je i inicijalni razgovor roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom vrtića. Na razgovor sa stručnim suradnikom treba doći s djetetom u dogovoreno vrijeme.
 

ZA NOVOUPISANU DJECU

POTPISIVANJE UGOVORA odvija se U TAJNIŠTVU VRTIĆA od 8:00 do 12:00 sati, u dva termina i to:

- OD 27.6. DO 1.7.2022. g.
- OD 22.8. DO 31.8.2022. g.


Prilikom sklapanja ugovora roditelj je obvezan vrtiću dostaviti:

  • presliku knjižice imunizacije djeteta
  • postojeću specifičnu medicinsku dokumentaciju za djecu sa zdravstvenim i dr. razvojnim poteškoćama  (ukoliko je dijete posjeduje)


Za novoprimljenu djecu organizirati će se roditeljski sastanak gdje roditelji dobivaju potrebne informacije (o svojim pravima i obvezama, o prilagodbi djeteta itd.).
Dovoljan je dolazak jednog roditelja, bez djece.

* PRVI RODITELJSKI SASTANAK za novoupisanu djecu održava se - 30.08.2022. (dvorana DV Iskrica, Kruge 3), u dvije grupe i to:

1. grupa roditelja do rednog broja 25 - u 13 sati
2. grupa roditelja od rednog broja 26 - u 15 sati 


 

Od 01.09.2022. g. djeca polaze u našu odgojnu ustanovu.
 

Obavijesti i dokumentacija kod upisa izvan službenog natječaja ako ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića:

  • Zahtjev za upis 2022.-2023. g.
  • Upitnik za inicijalni razgovor (intervju) 2022.-2023. g.
  • Zahtjev za upis - predškola 2022.-2023. g.
  • Upitnik za inicijalni razgovor (intervju) - predškola 2022.-2023. g.

 


ODREĐIVANJE CIJENE VRTIĆA

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu + Izjave (za izračun cijene za 2022. g.)
  • Obavijest o pravu na olakšice - sudjelovanje u cijeni redovnog programa predškolskog odgoja za 2022. g.
 

Ispiši stranicu