UPISI 2022./2023.

UPISI DJECE U VRTIĆ 2022.-2023.

Poštovani roditelji,

upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, provode se isključivo elektroničkim putem/elektroničkom prijavom.

Za eletroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

 * NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav

 * adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani


Svi detalji o samom upisu i svemu potrebnom nalazi se na linku ispod.


OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (link)
 

ZAHTJEVI ZA UPIS podnose se od 11.-24.05.2022. isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge na poveznici e-VRTIĆI koja je aktivna od 11.05.2022. g.

TEHNIČKA PODRŠKA osigurana je na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr
REZULTATI UPISA biti će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnoj ploči u prostoru vrtića i na mrežnoj stranici vrtića 08.06.2022. g.
MOŽEBITNA ŽALBA podnosi se do 23.06.2022. g. Upravnom vijeću vrtića.


Potrebna dokumentacija uz Zahtjev za upis (popunjen i potpisan) skenirana/fotografirana (elektronička dostava):
1. Rodni list/izvadak iz matice rođenih/potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam - putem nadležnog gradskog ureda - provjeriti podatke o prebivalištu djeteta
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja (obostrane)
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
5. Ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis

Dio upisa je i inicijalni razgovor roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom vrtića. Na razgovor sa stručnim suradnikom treba doći s djetetom u dogovoreno vrijeme.


Prije sklapanja ugovora roditelj je obvezan vrtiću dostaviti:

  • potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta
  • presliku iskaznice imunizacije djeteta
  • postojeću medicinsku dokumentaciju (ukoliko je dijete posjeduje)


Za novoprimljenu djecu organizirati će se roditeljski sastanak (uz poštovanje svih propisanih mjera) gdje roditelji dobivaju potrebne informacije (o svojim pravima i obvezama, o prilagodbi djeteta itd.).
* PRVI RODITELJSKI SASTANAK za novoupisanu djecu - xxxx (dvorana DV Iskrica, Kruge 3 - datum još nije definiran). Dovoljan je dolazak jednog roditelja, bez djece.


 Od 01.09.2022. g. djeca polaze u našu odgojnu ustanovu.
 

Obavijesti i dokumentacija kod upisa izvan službenog natječaja ako ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića:

  • Zahtjev za upis 2022.-2023. g.
  • Upitnik za inicijalni razgovor (intervju) 2022.-2023. g.
  • Zahtjev za upis - predškola 2022.-2023. g.
  • Upitnik za inicijalni razgovor (intervju) - predškola 2022.-2023. g.

 


ODREĐIVANJE CIJENE VRTIĆA

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

  • Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu + Izjave (za izračun cijene za 2022. g.)
  • Obavijest o pravu na olakšice - sudjelovanje u cijeni redovnog programa predškolskog odgoja za 2022. g.

Ispiši stranicu