UPISI 2021./2022. + REZULTATI

UPISI DJECE U VRTIĆ 2021.-2022.


REZULTATI UPISA - Rezultati upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2021./2022. u DV Iskrica

VAŽNA OBAVIJEST:

Poštovani roditelji,

na linku dostavljamo Izmjenu Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba.


*Izmjena Obavijesti o upisu djece rane i predškolske dobi 2021./2022.
 


Poštovani roditelji,

i ove godine će se upisi u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb, provoditi isključivo na daljinu odnosno elektroničkim putem.

Za eletroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

 * NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav

 * adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani


Svi detalji o samom upisu i svemu potrebnom nalazi se na linku ispod.


OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (link)
 

ZAHTJEVI ZA UPIS zaprimaju se od 24.05.-04.06.2021. isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (aktivna od 24.05.2021.).

TEHNIČKA PODRŠKA osigurana je na adresi e-upisi.vrtici@zagreb.hr
REZULTATI UPISA biti će objavljeni na oglasnoj ploči u prostoru vrtića, kao i na mrežnoj stranici vrtića
14.06.2021. g. 
(NOVI DATUM OBJAVE - 23.06.2021.)
MOŽEBITNA ŽALBA podnosi se do 29.06.2021. g. (novi datum 08.07.2021.) Upravnom vijeću Vrtića.Potrebna dokumentacija uz Zahtjev za upis (popunjen i potpisan) skenirana/fotografirana (elektronička dostava):
1. Rodni list/izvadak iz matice rođenih/potvrda o podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih
2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola roditelja da DV može sam - putem nadležnog Gradskog ureda -  provjeriti podatke o prebivalištu djeteta
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja (obostrane)
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
5. Ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis

S obzirom na epidemiološku situaciju, inicijalni razgovor roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom vrtića provest će se (uz poštovanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim procijeni da je to neophodno. 
Kroz razgovor stječemo potpuniju sliku o dosadašnjim navikama, ritmu života i razvoju djeteta u obitelji prije polaska u jaslice/vrtić. Na razgovor sa stručnim suradnikom treba doći s djetetom u dogovoreno vrijeme.Prije sklapanja ugovora roditelj je obvezan vrtiću dostaviti:

 • potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 • presliku zdravstvene knjižice
 • presliku kartice cijepljenja
 • postojeću medicinsku dokumentaciju (ukoliko je dijete posjeduje)


Za novoprimljenu djecu organizirati će se roditeljski sastanak (uz poštovanje svih propisanih mjera) gdje roditelji dobivaju potrebne informacije (o svojim pravima i obvezama, o prilagodbi djeteta itd.).
* PRVI
RODITELJSKI SASTANAK za novoupisanu djecu - xxxx (dvorana DV Iskrica, Kruge 3). Dovoljan je dolazak jednog roditelja, bez djece.


 Od 01.09.2021. g. djeca polaze u našu odgojnu ustanovu.

 

Obavijesti i dokumentacija:

 • Zahtjev za upis 2021.-2022. g.
 • Upitnik za inicijalni razgovor (intervju) 2021.-2022. g.
 • Zahtjev za upis - predškola 2021.-2022. g.
 • Upitnik za inicijalni razgovor (intervju) - predškola 2021.-2022. g.
 • Ponuda posebnih programa u DV Iskrica 2021.-2022. g.
 • Pravilnik o upisu 2021.-2022. g. 
 • Uputa o pravima ispitanika

ODREĐIVANJE CIJENE VRTIĆA

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu + Izjave (za izračun cijene za 2020. g.)
 • Obavijest o pravu na olakšice - sudjelovanje u cijeni redovnog programa predškolskog odgoja za 2020. g.

Ispiši stranicu