Prijelaz u drugi gradski vrtić 2023./2024.

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/CE U DRUGI GRADSKI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 
Cijenjeni roditelji i skrbnici,

roditelji, odnosno skrbnici koji imaju upisano dijete/cu u Dječjem vrtiću Iskrica, a ne odgovara im po mjestu stanovanja, imaju mogućnost premještaja djeteta/ce u drugi odgovarajući gradski vrtić.
 
Zainteresirani roditelji / skrbnici pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/ce u drugi gradski vrtić trebaju predati u razdoblju od 20.-24.3.2023. u tajništvu Dječjeg vrtića Iskrica koji dijete/ca pohađa/ju. 
 
Komisija za upis djece rješavati će zamolbe roditelja, odnosno skrbnika u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Iskrica i kriterijima za prednost pri upisu: roditelja invalida Domovinskog rata, oba zaposlena roditelja, koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem, samohranog zaposlenog roditelja, u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više malodobne djece, u godini prije polaska u osnovnu školu, roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama. 

Dana 3.4.2023. g. dječji vrtići izvijestiti će roditelje, odnosno skrbnike o rezultatima postupka prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima.

Dijete/ca kojem/ima je odobren prijelaz biti će ispisana iz Dječjeg vrtića Iskrica s 31. kolovozom 2023. godine, a upisano/a u novi dječji vrtić s početkom nove pedagoške godine 2023./2024. od 1. rujna 2023. g.


 

Ravnateljica
Vesna Stojanović-Hauzer, v.d.


Zamolba za premještaj  - ROK PREDAJE 01.04.2023.


Ispiši stranicu