Likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ šk. god. 2022./2023.

20.3.2023. g.

REZULTATI nagrađenih i pohvaljenih radova

Iskrene čestitke! 

 
I ove godine je prosudbeno povjerenstvo za likovni natječaj Velikani hrvatske prošlosti imalo izuzetno tešku zadaću odabrati 'nagrađene' i 'pohvaljene' radove čiji motiv je bio Grigora Viteza, hrvtatskog pjesnika, dječjeg pisca i prevoditelja. 
Povjerenstvo su činili: Biljana Petljak-Zekić, viša savjetnica u AZOO; izv. prof. art. Luka Petrač; izv. prof. art. Ivan Skvrce, Snježana Cukrov, odg. savjetnik; Kristina Žganjar, mag. primarnog obrazovanja i Tatjana Šikić, prof. defektolog.
 
Svim sudionicima se zahvaljujemo od srca!
 
Hvala Vam na velikom broju poslanih radova (396 radova djece), na velikom entuzijazmu, na ljubavi koju poklanjate našoj djeci budeći u njih interes za likovni izraz kao i likove koji su svojim životima ostavili traga u našoj kao i svjetskoj povijesti!


Nositelji likovnog natječaja,
OŠ Grigora Viteza i DV Iskrica

Zahvalnica Likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“
 
 • U svoje pjesme sam utkao mnogo zvukova, mirisa, boja i pokreta iz svijeta vlastitog djetinjstva.
... Ujedno sam htio da pružim u njima što više vedrine i radosti, one nepovratne radosti koja je svojstvena samo djetinjstvu i koju život odraslima razbija i polako uništava, a čovjek vazda teži da nešto od toga sačuva i dalje.“
 
Grigor Vitez
 
Riječ djetinjstvo povezujemo s vedrinom i radošću koju ćemo nositi u sebi kada odrastemo. Djeca tu radost nose u sebi, dijele dalje, umnažaju je i okrunjuju smijehom. No, mi odrasli ponekad zaboravljamo kako su radost i igra najvažniji poslovi na svijetu pa se samo ponekad, u društvu djece, sjetimo usput toga. Slikanje je jedan od dječjih načina da presenu svoju maštovitost i igru kistom i bojama, jezikom koji nudi slobodu, ali iziskuje veliki trud.
 

Likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ ima za cilj kroz likovne tehnike poticati kreativnost djeteta i želju za upoznavanjem vlastite kulture i nacionalnog identiteta. Prikazujući portrete važnih hrvatskih ličnosti, umjetnika, književnika, znanstvenika na svoj način, djeca stiču uvid u jedinstvenost svojeg naroda i slobodu individualnog izražavanja. Uz slobodno odabrani likovni sadržaj, natječaj razvija vještinu prikazivanja ljudskoga lika u vidu portreta.
 
Motiv ovogodišnjeg, sedmog po redu natječaja, pripao je jednom od najznačajnijih dječjih pjesnika, Grigoru Vitezu.
Natječaj s motivom portreta predviđen je za individualni rad djece vrtićke i rane školske dobi (1. – 4. razreda osnovne škole).
 
Odabrana su likovna područja crtanje i slikanje kombiniranom likovnom tehnikom: temperama (monokromatski) i crnim tušem i kistom.
Tako će se se za obrisne linije slike koristiti tuš nanesen kistom, a za ostalo jedna boja (monokromatski) tempere.
Takva zanimljiva likovna tehnika zahtjieva veliki trud, ali i daje slobodu i kreativnost u novim rješenjima.
 
Postoje li oni koji se nisu u djetinjstvu pitali zašto za mačke nema škole i može li se dohvatiti mjesec? Tko nije zamišljao kako i sam mrak grabi loncem i šiva jaje koncem? Tko od vas nije poželio razgovarati s hrastom i družiti se s drvećem koje hoda? Sve su te slike poizašle iz mašte i pera pjesnika Grigora Viteza.
 
Grigor Vitez smatra se začetnikom moderne hrvatske poezije za djecu. Autor je brojnih pjesama i priča namijenjenih djeci te mnogobrojnih članaka u časopisima. Djeca se i danas kroz svoje školovanje često susreću s njegovim djelima jer se ona nalaze u školskim čitankama kao i na popisu lektira. U doba kada je književnost bila uglavnom poučnog karaktera ili namijenjena prvenstveno odraslima, Grigorova je mašta i ljubav prema dječjem svijetu polako otvarala put dječjoj književnosti i omogućila joj ravnopravan status u svijetu knjige.
Rođen je 15. veljače 1911. godine u Kosovcu u Slavoniji pod imenom Grigorije. Jedan je od njegovih predaka od Marije Terezije dobio počasni naslov vitez te je to kasnije uzeto kao njihovo prezime. Živio je u mnogočlanoj obitelji koja se bavila zemljoradnjom, a vrlo je rano ostao bez oca. U Okučanima završava osnovnu školu, gimnaziju u Novoj Gradiški, a učiteljsku školu završava u Pakracu. Prije rata djeluje kao učitelj u Slavoniji, Podravini i Bosni, nakon toga u Ministarstvu prosvjete, zatim kao tajnik Društva hrvatskih književnika te punih šesnaest godina u izdavačkoj kući Mladost, gdje pokreće i uređuje niz izdanja književnosti za djecu (Biblioteke Vjeverica i Jelen, niz manjih serija: Iz priče u priču, Plava knjiga, Palčićeva knjižica). Radeći kao učitelj u Voćinu, upoznao je svoju buduću suprugu Elizabetu Perlik te mu se 1940. godine rodila kći Olga kojoj je posvetio svoju prvu zbirku pjesama Prepelica (1956.)
Još u gimnazijskim danima počeo je zapisivati narodne pjesme svoga kraja, u četvrtom razredu gimnazije piše svoje prve dvije pjesme, a u učiteljskoj mu je školi tiskana i pjesma pod naslovom Vedar dan. Od 1933. godine piše i prozu.
 
Iako je najprije objavio zbirke pjesama za odrasle (San boraca u zoru 1948., Naoružane ruže 1955. i dr.), afirmirao se kao pjesnik za djecu. Prvu je pjesmu za djecu napisao 1945., a dječje je pripovijetke pisao i ranije. Najprije su mu objavljene slikovnice Medvjed kao pudar i Dva pijetla (1951.), a zatim su slijedile Tko će s nama u šumicu, Maksimir, Čudna škola, Ogledalce, A zašto ne bi... Igrokaz Plava boja snijega u više je navrata postavljan na kazališnu scenu. U desetak godina tiskano mu je čak sedam zbirki poezije za djecu: Prepelica (1956.), Sto vukova i druge pjesme za djecu (1957.), Kad bi drveće hodalo (1959.), Jednog jutra u gaju (1961.), Iza brda plava (1961.), Hvatajte lopova (1964.), Gdje priče rastu (1965.) i Igra se nastavlja (postuhmno,1967.).
 
Zbirke su mu prevedene na dvadesetak stranih jezika, a dobile su i važne nagrade. Zbog svojih zasluga, društvo „Naša djeca“ od 1967. dodjeljuje godišnju nagradu koja nosi njegovo ime ̵Nagrada Grigor Vitez za za najuspješnija književna i likovna ostvarenja u hrvatskim knjigama za djecu. O svojem je stvaranju G.Vitez napisao: „Ja sam pisao zato da vam pričinim radost, da lakše osjetite ono što je lijepo u životu, da se smijete onome što je smiješno (...) Želja mi je da poslije čitanja ovih stihova lakše svladate svoje zadatke, da vam teškoće budu lakše, da ciljeve koje ste sebi postavili dostignete s uspjehom i da budete vedri i neustrašivi pred onim što se zove budućnost.(...) Zbog veselja i nade kojim odišu njegovi stihova, Grigora čitaju i čitat će mnoge nadolazeće generacije.
 
Ovogodišnji likovni natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“ traje do 17. veljače 2023. godine.
Rezultati natječaja, kao i nadnevak svečane podjele priznanja, nagrada i pohvalnica, bit će objavljeni na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Iskrica“ i Osnovne škole Grigora Viteza, do 10. ožujka 2023.godine.
 
Djeca u dječjim vrtićima, kao i učenici u osnovnim školama, sa svojim će mentorima istražiti rad i djelo književnika Grigora Viteza i njegovu važnost za hrvatsku književnost. Djeca će vizualizirati njegov lik i prenijeti ga, u vidu portreta, na papir, u skladu s vlastitim doživljajem.
 
Pristigli radovi bit će podijeljeni u četiri kategorije:
 

 1. Djeca vrtićke dobi
 1. Učenice/učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole
 1. Djeca vrtićke dobi i učenici/učenici  od 1. do 4. razreda osnovne škole s teškoćama
 1. Polaznici hrvatske nastave u inozemstvu (djeca vrtićke i rane školske dobi (1. – 4. razreda osnovne škole))
 
Stručno povjerenstvo odabrat će najuspješnije radove koji će biti javno izloženi. Od izloženih će radova biti odabrana tri najuspješnija u svakoj od kategorija, čiji će autori i mentori biti prigodno nagrađeni i pohvaljeni na svečanosti otvorenja izložbe, 24. ožujka 2023. godine.
 
Uz izložbu radova i završetak natječaja bit će tiskan i katalog s posebno uspješnim ostvarenjima.
 
Predispozicije natječaja:
 
Rad treba biti na formatu do 35 cm x 30 cm i izrađen zadanom likovnom tehnikom (crni tuš i kist; monokromatski – tempera).
Na poleđini rada obvezno treba zalijepiti priložen i čitkim slovima popunjen obrazac sa sljedećim podatcima (prijavni obrazac u prilogu):


 • ime, prezime autora/autorice,
 • dob autorice/autora,
 • razredni odjel,
 • ime i prezime mentorice/mentora,
 • telefonski broj mentorice/mentora,
 • kategoriju ( 1., 2., 3. ili 4.),
 • naziv i adresu ustanove,
 • telefonski broj i e-mail adresu ustanove
 
Radovi koji neće imati priložen i čitko popunjen obrazac na poleđini, kao i oni koji neće biti u skladu s propozicijama natječaja, bit će izuzeti iz odabira.
 
Pristigli radovi neće biti vraćeni autorima, ni mentorima.
 
Sve radove potrebno je, do naznačenoga nadnevka (17. veljače 2023. godine, poslati na sljedeće adrese:

 • OŠ Grigora Viteza, Kruge 46, 10 000 Zagreb (za kategorije 2.,3. i 4.),
 •  DV Iskrica, Kruge 3, 10 000 Zagreb (za 1. kategoriju),
s naznakom: Za natječaj „Velikani hrvatske prošlosti“.
 
Roditelji ili skrbnici autora likovnih radova obvezni su učiteljima/mentorima dati pisanu suglasnost o javnome objavljivanju likovnoga rada i podataka o autoru (imena, prezimena, škole koju polazi i godišta). Podaci će biti objavljeni na mrežnim stranicama organizatora natječaja i u tiskanome katalogu likovnoga natječaja.
Pisanu suglasnost o javnom objavljivanju rada nije potrebno slati s dječjim radovima.
 
Prijašnjih godina razveselili ste nas brojnim pristiglim radovima koje smo danima pregledavali i divili im se. S nestrpljenjem očekujemo mnoštvo vaših kreativnih uradaka, posebice zbog ovogodišnje neuobičajene likovne tehnike – crni tuš i kist, monokromatski – tempera).
 
Izrazite svoj doživljaj našeg poznatog književnika, istražujte, maštajte i uživajte u stvaranju.
 
Organizatori natječaja:

 • Osnovna škola Grigora Viteza
         Kruge 46
         10000 Zagreb
         
http://os-gviteza-zg.skole.hr/vijesti

 • Dječji vrtić „Iskrica“
         Kruge 3
         10000 Zagreb

            http://www.vrtic-iskrica.zagreb.hr/
 


PRIJAVNI OBRAZAC
 - natječaj “Velikani hrvatske prošlosti“-

KATEGORIJA 1., 2., 3., 4. (obvezno zaokružiti)
  
Ime i prezime autora/autorice: .........................................................................
 
Dob: ............................
 
Razredni odjel: ............................................
 
Ime i prezime mentorice/mentora:.....................................................................
 
Telefonski broj mentorice/mentora:....................................................
 
Naziv ustanove:............................................................................................
 
Adresa ustanove:.........................................................................................
 
e-mail adresa ustanove: ............................................................................
 
Telefonski broj ustanove: ..........................................................................
 
 
Napomena:
 
Izrezati i zalijepiti na poleđinu likovnog uratka čitko popunjen prijavni obrazac.
 
 
 
SUGLASNOST
 
natječaj “Velikani hrvatske prošlosti“
  
Suglasna/suglasan sam da osobni podatci moga djeteta

_____________________________________________________________
 
(ime i prezime djeteta)
 
autora likovnog rada na natječaju „Velikani hrvatske prošlosti”, budu, u svrhu objavljivanja rezultata likovnog natječaja, javno objavljeni na mrežnim stranicama organizatora natječja i u tiskanome katalogu likovnog natječaja. Podatci koji će biti objavljneni (ime, prezime, dob djeteta, škola/vrtić koju polazi) bit će korišteni u svrhu objavljivanja rezultata natječaja i promocije autora nagrađenih/pohvaljenih radova.
 
Potpis roditelja/skrbnika: ___________________________________________
 
 
Organizatori likovnoga natječaja „Velikani hrvatske prošlosti“
 

 • DV „Iskrica“, Zagreb
 • OŠ Grigora Viteza, Zagreb

Ispiši stranicu