Ispis iz dječjeg vrtića

ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA
 
Ispis djeteta vrši se u računovodstvu Vrtića.
Za ispis je potrebno, najkasnije 15 dana prije datuma ispisa, podmiriti sve financijske obveze na koje su se roditelji obvezali putem potpisanih Ugovora.
Potrebno je dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati, putem e-maila, osobno ili faksa, nakon čega se ispunjava obrazac Zahtjev za ispis.

Kod djece koja polaze u školu, važno je to, ako roditelj ne ispiše dijete i ne podmiri sve obveze, Dječji vrtić neće biti u mogućnosti izdati Potvrdu o pohađanju (zakonski obaveznog) programa
predškole koja je potrebna pri upisu u prvi razred osnovne škole.


Zahtjev za ispis

Ispiši stranicu