Tko smo mi

DJEČJI VRTIĆ ISKRICA

Ravnateljica:

 • Vesna Stojanović-Hauzer, v.d.

Stručne suradnice:

 • Pedagog: Željka Horvatić, prof. pedagogije, savjetnica
 • Psiholog: dr.sc. Jasna Cvetković Lay
 • Defektolog-rehabilitator: Marija Jelović, dipl. prof. rehabilitator
 • Zdravstveni voditelj: Anamarija Galić, bacc. med. techn.

Odgojiteljice:

 • Belegić Danijela
 • Biluš Brožić Kristina
 • Butorac Marijana
 • Chambers Sanja Leilani
 • Gudlin Silvana
 • Horvat Petra
 • Hrastov Sandra
 • Kardum Tea
 • Kecerin Jasminka
 • Kraljev Antonija
 • Kubinčan Gruičić Marina
 • Lisac Jasna
 • Magdić Dubravka
 • Malinovski Božićević Anita 
 • Mamula Dijana
 • Matas Rahela
 • Matavulj Ines
 • Mateković Ivanka
 • Petrač Kristina (Renata Baniček)
 • Petek Snježana
 • Račić Marijana
 • Rački Metka
 • Šimac Ana (Martina Jurman)
 • Šimunaj Sanja
 • Španjol Jasminka
 • Topolovec Helena
 • Turković Ines (Nina Vitezić)
 • Tutić Tamara
 • Vrankovečki Ivana
 • Žakman Zrinka (Ines Korlević)

Povećani opseg poslova - odgojiteljice:

 • Nenadović Mladenka
 • Tumpić Marijana
 • Zubčić Karla

Stručno-tehnička služba:

 • Tajnica: Martina Vuk Škrapec
 • Voditeljica računovodstva: Ana Radišić
 • Administrativno-računovodstvena djelatnica: Nives Užarević, Kristina Šimić
 • Ekonom: Marija Božić
 • Domari: Miroslav Vunić, Kristijan Koren

Kuharice, spremačice, švelje, pralje:

 • Kristina Bilogrević, glavna kuharica
 • Željka Nakić Alfirević, kuharica
 • Melita Tušek, pomoćna kuharica-servirka
 • Nevenka Golub, pomoćna kuharica-servirka
 • Snježana Kacun
 • Adriana Bračić
 • Žanet Čanković
 • Lidija Hrnčić
 • Jelena Novak Kolarević
 • Danijela Rukavina Kozjak
 • Ines Krmelić, pralja
 • Anđelka Šimičić, švelja-pralja 
 • Karmen Novak Petroci

Pomoćne radnice za njegu, skrb i pratnju:

 • Helena Gracin
 • Marina Marić

SOOVICA:

 • Nataša Kokaj, odgojiteljica
 • Monika Škof, logopedica
 • Sandra Degiacinto, sprermačica

Broj djece: 320
Broj zaposlenih: 63
Broj skupina: 16 (5 jaslice, 11 vrtić)

Naši objekti:

 • Kruge 3 - centralni objekt
 • Trg kardinala Franje Šepera 6 - područni objekt

Ispiši stranicu