Tko smo mi

DJEČJI VRTIĆ ISKRICA

Ravnateljica:

  • Nataša Vidović, mag. praesc. educ.

Stručni tim/ Pedagog: Željka H. 
                    Psiholog: Josipa M.
                    Logoped: Marija J.
                    Defektolog-rehabilitator: /

Zdravstveni voditelj: Anamarija G.

Odgojitelji:  Petra H.
                   Silvana G.
                   Renata B.
                   Karla Z.
                   Danijela B.
                   Ines K.
                   Anita M.B.
                   Martina J.
                   Jasna L.
                   Tamara T.
                   Marijana T.
                   Jasminka Š.
                   Dubravka M.
                   Ivana V.
                   Jasminka K.
                   Rahela M.
                   Metka R.
                   Antonija K.
                   Sanja Leilani C.
                   Tea K.
                   Ivanka M.
                   Marijana B.
                   Vesna S.H.
                   Snježana P.
                   Marijana R.
                   Ines T.
                   Kristina B.B.
                   Sanja Š.
                   Marina K.G.
                   Dijana M.
                   Helena T.
                   Ines M.
                   Ana Š.
                   Kristina P.
                   Zrinka Ž.
                   Sandra H.
                   Nataša K.

Tajništvo: Martina V. Š.

Računovodstvo: Ana R.
                         Kristina Š.
                         Jasmin S.

Ekonom: Marija B.

Domari: Miroslav V.
             Kristijan K.

Kuharice, spremačice, švelje, pralje
Kuhinja: Kristina B.
                 Željka N.A.
                 Melita T.
                 Nevenka G.
- Vešeraj: Anđelka Š.
                Ines K.
Spremačice: Lidija H.
                       Jelena N.K.
                       Adriana B.
                       Žanet Č.
                       Danijela R.K.
                       Snježana K.
                       Marina V.
                       Sandra D.
                       Mirjana B.

Pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju: Helena G.
                                                               Marina M.
                                                               Mateja N.
                                                               Elena A.
                                                               Paula A.

 

Broj djece: 320
Broj zaposlenih: 68
Broj skupina: 16 (5 jaslice, 11 vrtić)

Naši objekti:

  • Kruge 3 - centralni objekt
  • Trg kardinala Franje Šepera 6 - područni objekt

Ispiši stranicu