Redoviti cjelodnevni 10-satni program

Dječji vrtić Iskrica provodi redovni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi. Program se provodi za djecu u dobi od 1 do 3 godine u jasličkim, a za djecu u dobi od 3 godine do polaska u školu u vrtićkim skupinama. Ostvaruje se u 16 skupina, 5 jasličkih i 11 vrtićkih, na dvije lokacije (Kruge 3 i Trg kardinala Franje Šepera 6).

Program je temeljen na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja predškolske djece. Ostvaruje se primjenom suvremenih znanstvenih spoznaja i koncepata, kroz integrirani i razvojni kurikul, što podrazumjeva paralelno odvijanje brojnih aktivnosti djece te stimulativno, bogato, poticajno prostorno-materijalno okruženje uz stalnu ponudu raznovrsnih poticaja i materijala za aktivnosti djece koje potiče na istraživanje i suradničko učenje djece i odraslih. Svako pojedino dijete promatra se kao skup posebnosti, s vlastitim interesima, spoznajama, iskutsvima, vještinama i sklonostima, koje njegujemo individualiziranim pristupom, ali i stapamo u skupini s drugom djecom stvaranjem ozračja sigurnosti i zajedništva.

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanje uključuje: osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta. U planiranju redovitog programa posebno je važno pažljivo praćenje, promatranje i razumijevanje djece, kao i dokumentiranje njihovih aktivnosti. Dokumentiranje i zajedničko interpretiranje aktivnosti djece predstavlja podlogu za pripremu okruženja, primjerenih odgojno-obrazovnih intervencija odgojitelja i usklađivanja njegova cjelokupnog odgojno obrazovnog rada s individualnim različitostima djece. Cilj je prikladno odgovaranje na djetetove potrebe, osiguravanjem najboljih uvjeta u okruženju i pristupu.

Dječji vrtić Iskrica vidimo kao okruženje koje dijete privlači, potiče na aktivnost, osigurava migučnost izbora, u kojem dijete istražuje, otkivam nadograđuje svoja znajnja. kreativno se izražava i prije svega, dobro zabavlja, jer vrtć je mjesto koje nudi neprestanu igru, mnogo smijeha i dobrog raspoloženja.

Bitni aspekti rada našeg vrtića su:
  • Stvaranje poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja koje ima visok obrazovni potencijal u poticanju raznovrsnih kompetencija djece
  • Poticanje i stvaranje uvjeta za raznovrsne dječje aktivnosti
  • Individualizirani pristup
  • Dokumentiranje procesa učenja
  • Refleksija s djecom i stručnjacima
  • Predlaganje novih mogućnosti za igru, stvaranje, promatranje, otkrivanje, traženje i učenje novih rješenja
  • Usmjeravanje na važnost i zdravstveno-preventivni potencijal tjelesnog vježbanja od najranije dobi te poticanje, stvaranje i razvijanje zdravih navika življenja
  • Aktivno sudjelovanje roditelja i poticanje roditeljskih kompetencija
Kretanjem kroz našu web stranicu saznajte tko smo, kakve aktivnosti čine naš vrtićki život, kako u njemu sudjeluju roditelji, s kim i na kojim projektima se družimo, o čemu sanjamo i kamo težimo stići...

Ispiši stranicu