Prijelaz djeteta u drugi gradski dječji vrtić

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O MOGUĆNOSTI PRIJELAZA DJETETA/CE U DRUGI GRADSKI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 
Cijenjeni roditelji i skrbnici,

roditelji, odnosno skrbnici koji imaju upisano dijete/cu u Dječjem vrtiću Iskrica, a ne odgovara im po mjestu stanovanja, imaju mogućnost premještaja djeteta/ce u drugi gradski vrtić blizu mjestu stanovanja.
 
Zainteresirani roditelji / skrbnici pisanu Zamolbu o potrebi prijelaza djeteta/ce u drugi gradski vrtić trebaju preuzeti i predati u razdoblju od 28.03-01.04.2022. u tajništvu Dječjeg vrtića Iskrica koji dijete/ca pohađa/ju. 
 
Komisija za upis djece rješavati će zamolbe roditelja, odnosno skrbnika u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Iskrica i kriterijima za prednost pri upisu: roditelja invalida Domovinskog rata, oba zaposlena roditelja, koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem, samohranog zaposlenog roditelja, u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više malodobne djece, u godini prije polaska u osnovnu školu, roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.
 

Dana 11. travnja 2022. godine dječji vrtići izvijestiti će roditelje, odnosno skrbnike o rezultatima postupka prijelaza djece u gradskim dječjim vrtićima.

Dijete/ca kojem/ima je odobren prijelaz biti će ispisana iz Dječjeg vrtića Iskrica s 31. kolovozom 2022. godine, a upisano/a u novi dječji vrtić s početkom nove pedagoške godine 2022./2023. od 1. rujna 2022. godine.


 

Ravnateljica
Renata Grdić, dipl. def.


Zamolba za premještaj  - ROK PREDAJE 01.04.2022.

 


Ispiši stranicu