Financije i javna nabava

FINANCIJE
 

Cijena vrtića


Izvještaj o trošenju sredstava
Financijski plan

Propisi/Procedure

JAVNA NABAVA

Na temelju članka 13., stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) obavještavamo da članovi Upravnog vijeća i ravnateljica Dječjeg vrtića Iskrica, Kruge 3, Zagreb, niti s njima povezane osobe, ne obavljaju upravljačke poslove niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu, bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Iskrica kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. navedenog Zakona.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


NABAVA - SISTEMATSKI PREGLEDI ZAPOSLENIKA 2023.
NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA I NEPREHRAMBENIH ARTIKALA 2023.

NABAVA MLIJEKA I MESA 2022.


 


Ispiši stranicu