Program za očeve - Klub očeva "Rastimo zajedno"

Na sastanku Kluba, očevi sa stručnim voditeljicama/voditeljima i s drugim očevima:
  • stječu nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja
  • promišljaju vlastitu očinsku ulogu, na temelju spoznaja proizašlih iz znanstvenih istraživanja i vlastitog iskustva
  • razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo te upoznaju bolje sebe u ulozi oca
  • razmjenjuju informacije i podršku u ostvarivanju očinske uloge 
     
Teme radionica:
1. Uloga oca u ranom djetinjstvu
2. Očevi i osjećaji
3. Očevi i majke
4. Tata od zanata


Voditelj radionica:
Željka Horvatić, pedagog savjetnik Dječjeg vrtića IskricaRADIONICE SU BESPLATNE !

Zašto Klub očeva 'Rastimo zjedno'?
Ø Ulozi oca u ranom djetinjstvu želimo posvetiti posebnu pažnju jer znamo da je ona isto važna, iako je majčina češće u središtu pažnje. Nova znanstvena otkrića pokazuju kako očeva uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama djetetovog života daju jedinstveni doprinos djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju.
 
Ø Klub s očevima ustvari je prilika da čujemo kako očevi žive svoje očinstvo te kako ih se eventualno može poduprijeti u ostvarivanju njihove važne uloge u djetetovom razvoju, informacijama ili na neki drugi način. „Rastimo zajedno“ je program podrške roditeljstvu i za majke i za očeve pa želimo da u njemu sudjeluje još više očeva jer su programi podrške za roditelje uspješniji, i u konačnici bolji za dijete, ako u njima sudjeluju oba roditelja.
 
ŠTO SU REKLI OČEVI NAKON RADIONICA,
proljeće 2019.

U Dječjem vrtiću Iskrica treća generacija očeva se družila na Klubu očeva „Rastimo zajedno“.

Neke poruke očeva nakon završetka radionica:
„Mislim da mi je Klub očeva dobro došao za bolji odnos i odgoj kčeri:“
„Nakon Kluba sam povećao svoju uključenost i dostupnost djetetu.“
„Pokušat ću biti strpljiviji, a svidjela mi se i razmjena iskustva s drugim očevima.“
„Bolje razumijem dječji svijet i moju ulogu u životu djeteta.“
„Svjesniji sam važnosti uloge oca u odrastanju djece.“
„Više obraćam pažnju na djetetove potrebe.“
„Sviđa mi se ovakav način interakcije i vrijeme u kojem sam se mogao sagledati u odnosu na dijete.“
„Dobio sam jasniji uvid u važnost moje dostupnosti djeci unutar slobodnog vremena.“
Svim očevima je važna razmjena iskustva s drugima te bi Klub preporučili i drugim očevima.

 
UKOLIKO SE ŽELITE UKLJUČITI NOVIM GRUPAMA JAVITE SE PEDAGOGU VRTIĆA!
dv.iskrica.pedagog@metromail.hr 
 


 
          

Ispiši stranicu