Stručno razvojni centar

Dječji vrtić Iskrica iz Zagrebu, imenovan je Stručno razvojnim centrom za provedbu programa odgojno-obrazovnog rada u poticanju područno-specifičnih darovitosti djece predškolske dobi temeljem RJEŠENJA Ministarstva znanosti i obrazovanja u siječnju 2018.

OSNOVNE INFORMACIJE O SRC-u
Kroz program ove stručne edukacije polaznici stječu temeljno osposobljavanje za neposredni rad s potencijalno darovitom djecom unutar redovitih i posebnih programa predškolskih ustanova.
SRC CERTIFIKAT (pdf)

Temeljna edukacija za neposredni rad s potencijalno darovitom djecom predškolske dobi u redovitim i posebnim programima namijenjena je poglavito odgojiteljima a provoditi će se kroz 9 edukacijskih modula u razdoblju od kraja rujna 2018. godine do svibnja 2020. godine. Moduli će se održavati svaka dva mjeseca, dva radna dana u tjednu (četvrtak i petak).

Ukupno trajanje edukacije: 19 mjeseci

Cijena edukacije po sudioniku za svaki modul:  800 kn

Broj sudionika: do 30

Način i rok prijave: on-line, do 14.rujna 2018.

PRIJAVNI OBRAZAC (word)


POGRAM EDUKACIJSKIH MODULA
Sudionici eduakcije dobivaju detaljno razrađen Program s provoditeljima (predavačima) na adresu elektroničke pošte prije svakog modula. Stoga je detaljnije prikazan samo prvi uvodni modul.

1.UVODNI MODUL: Skrb za darovite u EU i Hrvatskoj: zakonodavstvo, inkluzivnost, povezivanje sustava, prava i potrebe darovite djece
Cilj: Upoznavanje šireg konteksta skrbi za darovite u Europskoj uniji, Hrvatskog zakonodavnog i edukacijskog okvira za rad s darovitom djecom predškolske dobi, povezivanje sustava te osvješćivanje prava i potreba darovitih.
        Predavanja:
  • Hrvatska kao dio Europske unije, Europska mreža podrške darovitima: Direktorica EU Talent Centra za raziskovanje i spodbujanje nadarjenosti - CRSN pri Pedagoškom fakultetu u Ljubljani: izr.prof. dr.sc. Mojca Juriševič
  • Zakonski i podzakonski temelji procesa odgoja i obrazovanja darovite djece u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Služba za predškolski odgoj i obrazovanje, Uprava za odgoj i obrazovanje: Marija Ivanković, prof. i Vera Šutalo, mr.sc.
  • Inkluzivni pristup radu s djecom s posebnim potrebama u predškolskom sustavu: Predstavnici GUOŠ i AZOO
  • Značaj povezivanja predškolskog i školskog sustava u brzi za darovite: Ravnateljica DV ISKRICA Renata Grdić i predstavnici OŠ Grigora Viteza
  • Značaj programa SRC-a za profesionalni razvoj odgojitelja: Jasna Cvetković-Lay, dipl.psih. obrazovna specijalistica za darovite, koordinatorica programa SRC-a
        Radionice: voditeljice Jasna Cvetković-Lay, psihologinja i Željka Horvatić, pedagoginja
  • Stavovi i predrasude prema darovitima
  • Prava i potrebe darovite djece

Termin: 27. i 28. rujna 2018.

2.MODUL: Upoznavanje sa temeljnim pojmovima darovitosti, područno-specifične darovitosti i kreativnosti u razvojnom kontekstu predškolske ustanove
Cilj: Upoznavanje sa složenošću pojmova darovitosti i kreativnosti u razvojnom kontekstu predškolske ustanove te preduvjetima  za  razvoj kreativno - produktivne i područno-specifičnih darovitosti.  
Termin: kraj studenog 2018.

3. MODUL: Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj područno - specifičnih darovitosti u predškolskoj ustanovi
Cilj: Priprema uvjeta za razvojno poticajno okruženje za rad s područno-specifičnim darovitostima, psihološko- pedagoški i materijalni kontekst redovitog i posebnih programa u predškolskoj ustanovi – primjeri dobre prakse
Termin: veljača 2019.

4. MODUL: Modeli identifikacije primjereni razvojnom kontekstu predškolske ustanove i poticajnom okruženju
Cilj: Podizanje kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika za primjenu alternativnih metoda  identifikacije i identifikacije u procesu u razvojnom kontekstu predškolske ustanove
 Termin: svibanj 2019.

5. MODUL: Darovito dijete u posebnom programu I dio
Cilj: Upoznavanje konkretnih primjera rada s djecom s izraženom područno-specifičnom darovitošću u posebnim programima - kreativno područje (jezično i umjetničko: likovno i glazbeno)

6. MODUL: Darovito dijete u posebnom programu II dio
Cilj: Upoznavanje konkretnih primjera rada s djecom s izraženom područno-specifičnom darovitošću u posebnim programima - znanstveno-prirodoslovno i psihomotorno područje
Termin: početak i kraj listopada 2019.

7. MODUL: Suradnja s roditeljem darovita djeteta
Cilj: Priprema odgojitelja i stručnih suradnika za suradnju s roditeljima: osobitosti socio-emocionalnog razvoja i osobnosti darovitog djeteta, obiteljski kontekst i kompetencije roditelja za podršku darovitom djetetu, uloga odgojitelja i suradnika u savjetovanju roditelja.
Termin: prosinac 2019

 8. MODUL:  Darovita djeca s posebnim potrebama
Cilj: Osvijestiti značaj i senzibilizirati odgojitelje i suradnike na karakteristike psihofizičkog razvoja i zdravlja darovitog djeteta, osobito darovitog djeteta s dvostrukim posebnim potrebama (tjelesna i senzorna oštećenja, kronične bolesti i druge TUR).        
 Termin: veljača 2020.
          
  9. ZAVRŠNI MODUL: Evaluacija programa edukacije
Cilj: Završni prikaz projekata polaznika nastalih tijekom provedbe programa edukacije, timsko vrednovanje projekata, evaluacije polaznika programa, dodjela POTVRDA o završenoj edukaciji, Izvješće o provedenom Programu SRC-a.
Termin: svibanj 2020.

Napomena: Dječji vrtić Iskrica kao organizator i nositelj edukacije zadržava pravo izmjene redosljeda modula obzirom na dostupnost predavača i provoditelja, s obavezom realiziranja svih modula u navedenom vremenskom razdoblju.


Ispiši stranicu