Stručno razvojni centar

Dječji vrtić Iskrica iz Zagrebu, imenovan je Stručno razvojnim centrom za provedbu programa odgojno-obrazovnog rada u poticanju područno-specifičnih darovitosti djece predškolske dobi temeljem RJEŠENJA Ministarstva znanosti i obrazovanja ožujak 2022. i siječnj 2018. 

OSNOVNE INFORMACIJE O SRC-u
Kroz program ove stručne edukacije polaznici stječu temeljno osposobljavanje za neposredni rad s potencijalno darovitom djecom unutar redovitih i posebnih programa predškolskih ustanova.
SRC CERTIFIKAT (pdf)

Temeljna edukacija za neposredni rad s potencijalno darovitom djecom predškolske dobi u redovitim i posebnim programima namijenjena je poglavito odgojiteljima, a provodit će se kroz 8 edukacijskih modula. 
Moduli će se održavati jedan puta mjesečno, od rujna tekuće godine do lipnja sljedeće s pauzom u prosincu i siječnju. 

Ukupno trajanje edukacije: 8 mjeseci

Cijena edukacije po sudioniku za svaki modul:  800 kn

Broj sudionika: do 30

Način i rok prijave: on-line, do 14. rujna 2022.

PRIJAVNI OBRAZAC (word)


POGRAM EDUKACIJSKIH MODULA
Sudionici eduakcije dobivaju detaljno razrađen Program s provoditeljima (predavačima) na adresu elektroničke pošte prije svakog modula. Stoga je detaljnije prikazan samo prvi uvodni modul.

1. UVODNI MODUL: Skrb za darovite u EU i Hrvatskoj: zakonodavstvo, inkluzivnost, povezivanje sustava, prava i potrebe darovite djece
Cilj: Upoznavanje šireg konteksta skrbi za darovite u Europskoj uniji, Hrvatskog zakonodavnog i edukacijskog okvira za rad s darovitom djecom predškolske dobi, povezivanje sustava te osvješćivanje prava i potreba darovitih.
      

2.MODUL: Upoznavanje sa temeljnim pojmovima darovitosti, područno-specifične darovitosti i kreativnosti u razvojnom kontekstu predškolske ustanove
Cilj: Upoznavanje sa složenošću pojmova darovitosti i kreativnosti u razvojnom kontekstu predškolske ustanove te preduvjetima  za  razvoj kreativno - produktivne i područno-specifičnih darovitosti.  


3. MODUL: Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj područno - specifičnih darovitosti u predškolskoj ustanovi
Cilj: Priprema uvjeta za razvojno poticajno okruženje za rad s područno-specifičnim darovitostima, psihološko- pedagoški i materijalni kontekst redovitog i posebnih programa u predškolskoj ustanovi – primjeri dobre prakse


4. MODUL: Modeli identifikacije primjereni razvojnom kontekstu predškolske ustanove i poticajnom okruženju
Cilj: Podizanje kompetencija odgojitelja i stručnih suradnika za primjenu alternativnih metoda  identifikacije i identifikacije u procesu u razvojnom kontekstu predškolske ustanove


5. MODUL: Darovito dijete u posebnom programu I dio
Cilj: Upoznavanje konkretnih primjera rada s djecom s izraženom područno-specifičnom darovitošću u posebnim programima - kreativno područje (jezično i umjetničko: likovno i glazbeno)


6. MODUL: Darovito dijete u posebnom programu II dio
Cilj: Upoznavanje konkretnih primjera rada s djecom s izraženom područno-specifičnom darovitošću u posebnim programima - znanstveno-prirodoslovno i psihomotorno područje


7. MODUL: Suradnja s roditeljem darovita djeteta
Cilj: Priprema odgojitelja i stručnih suradnika za suradnju s roditeljima: osobitosti socio-emocionalnog razvoja i osobnosti darovitog djeteta, obiteljski kontekst i kompetencije roditelja za podršku darovitom djetetu, uloga odgojitelja i suradnika u savjetovanju roditelja.


 8. MODUL:  Darovita djeca s posebnim potrebama i  evaluacija programa edukacije
Cilj: Senzibilizirati polaznike na karakteristike psihofizičkog razvoja i zdravlja darovitog djeteta, osobito darovitog djeteta s dvostrukim posebnim potrebama (tjelesna i senzorna oštećenja, kronične bolesti i druge TUR). Prikaz projekata polaznika nastalih tijekom provedbe programa edukacije, završna evaluacije  programa, dodjela POTVRDA o završenoj edukaciji u SRC-u.
      

Napomena: Dječji vrtić Iskrica kao organizator i nositelj edukacije zadržava pravo izmjene redosljeda modula obzirom na dostupnost predavača i provoditelja, s obavezom realiziranja svih modula u navedenom vremenskom razdoblju.Ispiši stranicu